Wann

24. März 2024    
9:30 - 11:30

Auftritt – Treffpunkt: St. Pankratius Kirche Altkalkar
Ende: St. Nicolai Kirche Altkalkar
Heft Bläsersätze zum Gotteslob, Sion Singe